Paddo’s

Paddo is een populaire verzamelnaam voor de psilocybine en psilocine houdende paddenstoelsoorten, een groep die vooral bekend is om haar hallucinogene werking.

Andere bijnamen

Andere bekende bijnamen zijn: Psilo, Shroom en Magic Mushroom. De paddo komt in grote delen van de wereld in het wild voor. Ook in Nederland komen Paddo’s in de natuur voor.

Gedroogde paddo’s

Gedroogde paddo’s worden als preparaat van psilocybine en daarmee als harddrugs beschouwd[1]. Verse paddo’s zijn in Nederland ook niet meer legaal en vallen onder de opiumwet.
Paddo’s zijn nog maar op drie twee manieren te verkrijgen:
– Door ze in de natuur te plukken. (dit kan in de herfst en in het voorjaar)
Door ze te kopen bij een smartshop.
– Door ze zelf te kweken. Kweeksets: hier bestellen
– Truffels online bestellen doe je hier

Informatie over hallucigene paddo's

Geschiedenis van de paddo


Onder inheemse Midden- en Zuid-Amerikaanse volkeren zijn de hallucinogene effecten van de daar groeiende Psilocybe mexicana al duizenden jaren bekend; zij roemen de paddenstoel omdat deze de gebruiker in staat zou stellen in contact te treden met het hiernamaals, de toekomst of een hogere werkelijkheid. Ook in Europa worden paddo’s al vele eeuwen gebruikt. Als religieus sacrament worden paddo’s al duizenden jaren gebruikt in rituelen en ceremonies.

Seeking the magic mushroom

In 1957 mochten amateur ethnobotanist R. Gordon Wasson en zijn vrouw Valentina als eerste westerlingen een ceremonie bijwonen en publiceerden hun verhaal in Life Magazine onder de titel “Seeking the Magic Mushroom”.

Sinds 1994 werden paddo’s in smartshops in Nederland verkocht. Daarna schoten smartshops als paddenstoelen uit de grond, met name in Amsterdam. De psilocybe cubensis (de “mexicaanse”) was de eerste paddo, gevolgd in 1996 met de panaleous cyanescens (de “hawaiaanse”).

Beperkt populair

De meeste Nederlandse smartshops verkochten geen paddo’s aan minderjarigen.
In het begin van de eenentwintigste eeuw is het gebruik van paddo’s onder een beperkte groep westerlingen populair, ook zij gebruiken dit middel veelal om hallucinaties op te wekken.

Bezoek van Tweede Kamerleden

In 2003 bezochten leden van de Nederlandse Tweede Kamer een Paddokwekerij in Alphen aan den Rijn. In 2007 wil een meerderheid van de Tweede Kamer de verkoop van paddo’s gaan verbieden[2].
Soorten
Er zijn duizenden psilocine bevattende paddenstoelen, maar slechts enkelen zijn als paddo verkrijgbaar in Nederland. Voorbeelden van paddosoorten zijn:
Psilocybe Tampanensis is een truffel, ook wel bekend onder de naam philosopher stone. Psilocybe Mexicana is een uit Mexico afkomstige paddosoort.

Puntig kaalkopje Psilocybe semilanceata – komt o.a. in Nederland voor Psilocybe Cubensis ook wel de Mexicaanse genoemd, omdat deze paddo o.a. in Mexico voorkomt. Copelandia Cyanescens en Panaeolus Cyanescens wordt ook wel de Hawaïaanse genoemd omdat deze paddo o.a. in Hawaï voorkomt, maar de paddo komt ook in Thailand voor. Van oorsprong is deze paddo waarschijnlijk Aziatisch, maar is samen met geïmporteerd vee op het eiland Hawaï terechtgekomen. Ook de vliegenzwam kan hallucinaties veroorzaken, maar deze paddenstoel wordt niet paddo genoemd.

Sterkte en waarschuwingen


Het in Nederland inheemse Puntig kaalkopje (Psilocybe semilanceata) is één van de sterkste soorten. De “Mexicaanse” (Psilocybe Cubensis) bevat wat minder Psilocine en Psilocybine dan het Nederlandse kaalkopje en wordt het meest aangeboden omdat deze heel eenvoudig te kweken is. Ook is de Mexicaanse paddo het populairst onder trippers. De “Hawaïaanse” (Copelandia Cyanescens) één van de sterkste hallucinogene paddenstoelen bekend.

Echter, doordat deze paddenstoel moeilijker te kweken is en de trip vrij intens is, is zij minder populair. De sterkst bekend hallucinogene paddestoel is waarschijnlijk de psilocybe azurescens, die door kwekers in Nederland vaak buiten wordt gekweekt.

Inheems of Nederlands

Het in Nederland inheemse Puntig kaalkopje (Psilocybe semilanceata) is één van de sterkste soorten. De “Mexicaanse” (Psilocybe Cubensis) bevat wat minder Psilocine en Psilocybine dan het Nederlandse kaalkopje en wordt het meest aangeboden omdat deze heel eenvoudig te kweken is. Ook is de Mexicaanse paddo het populairst onder trippers.
De “Hawaïaanse” (Copelandia Cyanescens) één van de sterkste hallucinogene paddenstoelen bekend. Echter, doordat deze paddenstoel moeilijker te kweken is en de trip vrij intens is, is zij minder populair. De sterkst bekend hallucinogene paddestoel is waarschijnlijk de psilocybe azurescens, die door kwekers in Nederland vaak buiten wordt gekweekt.

Waarschuwingen

De werkzame stof van paddo’s is wisselend in de paddo’s aanwezig, en daarom is het lastig te doseren.

Men mag nooit paddo’s nemen in de volgende gevallen:
Wanneer men wil deelnemen aan het verkeer of machines wil bedienen. Ook is men verschillende uren na het gebruik nog sloom en ongeconcentreerd.
Als men een ziekte heeft of medicijnen gebruikt. Psychiatrische patiënten mogen nooit paddo’s nemen, omdat het een psychose kan veroorzaken, of de ziekte langer kan laten duren. Ook mensen die last hebben van geestelijke instabiliteit kunnen beter geen paddo’s gebruiken[4]. Tijdens zwangerschap en borstvoeding. Al zijn de werkzame stoffen (psilocybine, psilocine en baeocystine) niet kankerverwekkend (ze lijken in structuur sterk op serotonine, een neurotransmitter en dus een lichaamseigen stof, zie ook tryptamine), er is nog niet aangetoond dat ze niet schadelijk kunnen zijn voor het kind. Bovendien tript het ongeboren kind mee als de moeder paddo’s heeft genomen, omdat de stoffen niet door de placenta worden tegengehouden. In geval van een psychologische aandoening of psychiatrische geschiedenis. In geval van epilepsie.
Overige aanbevelingen:
Gebruik van Paddo’s door minderjarigen is ten strengste af te raden. (De meeste smartshops verkopen dan ook niet aan minderjarigen.)
Het is belangrijk dat de gebruiker zich goed voelt voor de trip.
Het is belangrijk om een goede omgeving te hebben. Bij voorkeur met goede vrienden en niet in een drukke omgeving.

Risico’s en veiligheid

Er is veel onderzoek gedaan naar de veiligheid van paddo’s, voornamelijk door de Nederlandse overheid.

Werkgroep Smartshop 1

In opdracht van de Minister van Volksgezondheid, werd in de werkgroep SmartshopsSmartshops (1998) gekeken naar de veiligheid van paddo’s. De werkgroep schreef in het rapport: “Psilocybine en psilocine zijn bij “normale” gebruiksdoseringen nauwelijks toxisch. Van lichamelijke afhankelijkheid is geen sprake, noch van ernstige lichamelijke schade. De grootste risico’s zijn roekeloos gedrag onder invloed van de stof en het ondergaan van een zogenaamde “bad trip”. De kans op het ervaren van een “bad trip” wordt vergroot als de stof wordt geconsumeerd door psychisch instabiele mensen. Echter, hoe naar en angstaanjagend deze trips ook kunnen zijn, bad trips leiden normaliter niet tot blijvende geestelijke problemen. Bad trips zijn echter wel risicovol voor mensen met een (potentiële) psychose of depressie. Het risico van geestelijke afhankelijkheid is vermoedelijk gering.”

CAM Risicoschatting Paddo’s anno 2000
Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) is een overheidsorgaan dat bestaat uit topfunctionarissen van alle overheidsinstanties die met drugs te maken hebben en experts op het gebied van drugs. Het CAM adviseert de overheid over nieuwe drugs. Het CAM heeft in 2000 een risicoschatting paddo’srisicoschatting paddo’s gemaakt. De conclusie van het CAM was dat er geen reden was om paddo’s te verbieden:
Gezondheid individu: geen risico
Volksgezondheid/samenleving: gering risico
Openbare orde en veiligheid: gering risico
Criminele betrokkenheid: geen risico

Werkgroep Smartshops 2

De minister van Volksgezondheid gaf in 2000 opnieuw dezelfde opdracht aan een nieuwe werkgroep, ditmaal met meer aandacht voor de paddo. De werkgroep Smartshops 2werkgroep Smartshops 2 had niet veel toe te voegen aan de conclusie van het CAM en schreef hierover: “De werkgroep concludeert dat er een discrepantie bestaat tussen de risico’s van paddo’s en het thans volgens de rechter van toepassing zijnde regime (lijst 1 opiumwet)”

Psilocine Onderzoek

In 2004 hebben het Heffter Research Center en het psychiatrisch ziekenhuis te Zürich een onderzoekonderzoek gedaan naar de schadelijkheid van psilocine, een actieve stof in paddo’s. Dit onderzoek toont aan dat psilocine niet schadelijk is voor het lichaam.

Trimbos Instituut

Volgens het Trimbos Instituut kan er in individuele gevallen en voor bepaalde groepen mensen een groot risico bestaan. De dosering is vaak onvoorspelbaar, de combinatie met alcohol of andere drugs kan leiden tot onvoorspelbare reacties die heel vervelend kunnen zijn. Bovendien kan men zich onder invloed van paddo’s roekeloos gaan gedragen.

Risicoschatting Paddo’s 2007 CAM

Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) heeft in 2007 op verzoek van Minister Klink een vernieuwd onderzoek gedaan naar de risico’s van Paddo’s. [6] De minister vroeg deze commissie van experts om dit maal specifiek te kijken naar het onvoorspelbare karakter van paddo’s in samenhang met de hallucinogene werking. Het rapport is veel uitgebreider dan het rapport in 2000. De CAM schat de risico’s niet significant anders in dan in het risicoschattingsrapport paddo’s 2000: de risico’s worden zelfs iets lager ingeschat dan in 2000. Het CAM noemt Paddo’s “een relatief onschadelijk alternatief voor zwaardere hallucinogenen” Uiteindelijk komt de risico-score 2007 op 8.5 t.o.v. 9.2 in 2000:
Gezondheid individu: geen risico
Volksgezondheid/samenleving: gering risico
Openbare orde en veiligheid: gering risico
Criminele betrokkenheid: geen risico
“In vergelijking met andere middelen waarvoor het CAM risicoschattingen heeft uitgevoerd (MBDB, MTA, PMMA, ketamine en GHB), scoren de paddo’s relatief laag op de risicoschaal.”

Het CAM adviseert tegen een verbod op Paddo’s omdat:
smartshops paddo’s mogelijk door meer risicovolle producten vervangen. het leidt tot het verschijnen van paddo’s in tabletten, die op XTC tabletten lijken (Paddopillen) gebruikers paddo’s zouden gaan plukken in de natuur, met het gevaar op het per ongeluk innemen van giftige paddestoelen. (verwisseling)
Gebruikers zouden kunnen overstappen op andere drugs, welke mogelijk meer risicovol zijn en die aantrekkelijker kunnen zijn vanuit crimineel perspectief waardoor juist meer overlast kan ontstaan.
Het verbieden van hallucinogene paddo’s, ook voor de tevreden gebruikers, lijkt een onevenredig zwaar middel in verhouding tot de overlast en schade die ontstaat door het bestaande gebruik. Handhaving van een verbod brengt kosten met zich mee.
De CAM meent dat de meeste winst te behalen is met goed voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen voor gebruikers, inclusief materiaal voor buitenlandse toeristen in de moedertaal. Ook adviseert het CAM om de dosis te verkleinen naar maximaal 10-15 gram verse paddo’s per verpakkingseenheid.

Gebruik

De paddo kan op de volgende manieren gebruikt worden:
– rechtstreeks gegeten. In pure vorm smaken paddo’s echter niet lekker
– in de vorm van thee
– met een sausje
– verwerkt in een chocoladereep
– in een oplossoepje
Als men de paddo’s in kokend water doet, worden de werkzame stoffen vernietigd en zal er nauwelijks of geen effect optreden. De toevoeging van suiker versnelt de afbraak van psilocybine en psilocine. Wie hallucinaties van de thee wil krijgen, moet dus uitsluitend niet-gesuikerde smaakmakers toepassen. Er zijn gebruikers die ervoor kiezen om hun paddo’s in een chocoladereep te verwerken. Dit wordt als minder veilig beschouwd omdat chocola enzymen (zogeheten MAO-remmers) bevat die de afbraak van de psilocybine tegenhouden, waardoor in theorie de effecten heviger of langer kunnen zijn waardoor men ziek kan worden. De hoeveelheid chocolade die hier echter voor nodig zou zijn is dusdanig hoog dat dit niet echt een risico vormt.

Het combineren van psilocybine-bevattende paddestoelen met chocolade is een eeuwenoud gebruik. In 1502 kregen gasten bij de kroning van de azteekse leider Montezuma II een dergelijk mengsel geserveerd.

Algemene effecten

Natuurlijk is de sterkte van het effect afhankelijk van de hoeveelheid ingenomen paddestoelen. Het effect van gebruik van de verschillende soorten paddo’s hangt ook af van de situatie waarin de paddo gebruikt wordt en van de stemming van de tripper. Dit laatste wordt door Timothy Leary set and setting genoemd. Bovendien verschilt de werking per persoon. Waar de ene gebruiker een lekkere rustige trip heeft van de kaalkopjes, kan een ander daar een zware trip van krijgen. Bovendien is het effect op een nuchtere maag sterker.

De effecten van de paddenstoel beginnen circa 30-45 minuten na inname en houden zo’n 3 tot 6 uur aan. Sommigen beschrijven het effect als vergelijkbaar aan het effect van LSD, maar kalmer, goedaardiger en aardser. Andere vinden dat het gevoel van een paddotrip niet te vergelijken is met andere drugs. Hoewel de beleving voor iedereen anders is, zijn er toch een aantal gemeenschappelijke ervaringen die onder invloed van paddo’s ervaren worden:
heftigere beleving van kleur, geluid en gevoel. De actieve stoffen in de paddenstoel (psilocine en psilocybine) vervormen de zintuiglijke perceptie;
roekeloos gedrag;
de gebruiker kan angsten krijgen of tijdelijk paranoïde worden;
de omgeving wordt anders ervaren: ruimte, tijd, emoties en waarneming worden anders beleefd muzikale en visuele stimuli lijken met grote intensiteit op de gebruiker te worden “afgevuurd”; een gelukzalig, tevreden gevoel;
lachkicks;
vermenging van de zintuigen (“synesthese”), dit komt enkel bij heel intense trips voor.

Net als met andere drugs, zoals speed en XTC, kunnen onwillekeurige kaakbewegingen ontstaan.
Veel psychonauten gebruiken regelmatig paddo’s en vinden de drug leerzaam.
Bij chronisch gebruik ontstaat geen lichamelijke afhankelijkheid. Na een té regelmatige inname (vaker dan eens per week) verliest de paddenstoel haar effect.

In 2006 toonde het Amerikaanse John Hopkins Medisch Instituut met een gerenommeerd onderzoek aan dat psilocybe paddenstoelen mystieke en spirituele ervaringen kunnen veroorzaken in gebruikers. Een derde van de gebruikers had een mystieke ervaring en de helft daarvan beschreef het als de belangrijkste spirituele ervaring van hun leven.

Magic Mushrooms

Bad trip

Een paddo kan verkeerd vallen, waardoor de gebruiker een bad trip krijgt. Dit ligt vaak aan de lichamelijke of geestelijke situatie, waar de gebruiker zich op dat moment in bevindt, zoals de aanwezigheid van ziekten. Ook kan het zijn dat de gebruiker zich niet op zijn gemak voelt op de locatie waar de paddo gebruikt wordt.

11 reacties op “Paddo’s”

 1. mal schreef:

  HI . , je schrijft dat ze werking van de paddo’s zodra in contact met kokend water drastisch afneemt, bedoel je dan thee te maken met lauw water?
  txs
  mal

 2. Helen schreef:

  Ja, ze hadden het ook over er honing bij te doen. Maar hier staat dan weer, dat ook dat geen strak plan is. Misschien wel voor een hele lichte trip?

 3. mark schreef:

  gaat het effect dan ook drasticsh afnemen als je honing erbij doet?
  damn daarom had ik dus geen trip!

 4. Ed schreef:

  Suiker en honing niet gebruiken :p
  Ik gebruik suiker alleen wanneer ik wil dat me trip zal afnemen omdat ik het te heftig vind 🙂 Maar dat komt zelden voor.

  Thee zetten >>>

  Kook het water laat het na het koken nog even afkoelen tot 90 a 85 graden en voeg dan de zeer klein gemaakte paddo’s of truffelt toe aan het water en laat het 20 minuten trekken 🙂 daarna wens ik je veel suc6

 5. Mario schreef:

  MUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSHROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMS!!!!!

 6. Luigi schreef:

  Itse me Luigi.
  I like mushrooms, escpecaly the magic ones =D.

 7. Stijn schreef:

  Hoe maak je van paddos, paddo chocolade repen? lijkt me lekkerder om ze zo te eten, want vind ze anders niet echt lekker 😛

 8. radwanski schreef:

  ik zag dat iemand hier vroeg of de werking af nam bij verhitting, ik heb er niks van gemerkt en waarschijnlijk de lekkerste trip ooit gehad. ik moet wel zeggen het waren 2 porties verse de soort weet ik niet meer,
  ik heb er toen champignon cremesoep van gemaakt, gewoon kant en klare uit blik de 2 porties verse + wat verse champignon’s snijden, potje kookroom erbij verder opwarmen tot alle paddenstoeltjes lekker zacht zijn. zo veel mogelijk de deksel erop en laag vuur(om zo veel mogelijk werkzame stof te behouden)
  ik had heerlijk gegeten… en nog lekkerder getript.

  groetjes b

 9. ProPaddo schreef:

  Hey allemaal

  Ik zal jullie maar eens even uit helpen want heb in de gaten dat jullie niet alles goed begrijpen.

  Allereerst wil ik zeggen dat ik een behoorlijke gevorderden ( expert ) ben met het kweken en gebruiken van paddo’s.

  * als je de paddo’s verwarmt boven de temp van 35 / 45 graden dan gaat de gehalten van de werkzame stof achteruit. de hoger de temp de minder effect ze zullen opleveren. ( ED ) zecht dat je water moet koken en dan afkoelen tot 95 graden//

  // WTF \\ 95 graden ja.. ga aub terug naar school.. volgens mij is 100 graden het kookpunt.. dus als ik het laat koken en de paddo’s gaan dan kapot dan zou die ene 5 tot 10 graden echt gaan helpen..

  DROOM VERDER>>>

  ja je kan er dan wel thee van trekken en ja dit moet met lauw getemperatuurd water.. laat deze +/- 20 min weken. het is ook verstandig om de paddo resten in de thee mee te drinken anders heb je idd een evrminderde werking.

  * Voeg absoluut GÉÉN suiker toe op wat van manier dan ook.. dus ook honing kan ervoor zorgen dat je paddo’s niet ik kicken.

  mensen geloof toch niet altijd de verkoop praatjes van winkels enz. ook natuurlijke suikers zijn gewoon de zelfde suikers.. normaal suiker komt toch ook van de bieten of riet.. das toch ook natuurlijk..

  na de oogst word suiker eruit geperst en geroogd.. dan heb je korreltje en voiala.. Suiker..

  * gebruik ook geen zout want ook zout heeft een zelfde werking als suiker..

  * aanrader is om paddo’s met chocolade te gebruiken.. dit versterkt de werking in vele gevallen enorm. tegendeel is wel ondanks de MOA dat er ook suiker zit in chocolade.. dit kan ook de werking weer verminderen.

  voor iedereen dus verschillend maar zeker het proberen waard. pak alleen pure chocolade en in kleine hoeveelheden.

  laat 30 / 50 g pure chocolade smelten in een poselein kommetje dat in een pannetje met water staat. zodra de chocolade gesmolten is meet je de temp en als deze niet boven de 45 uit stijgt kan je op zich de paddo’s versnipperd toevoegen. doe de choco niet derect in een pan op vuur !!!!

  * het beste is paddo’s gewoon direct consumeren. dit omdat de speegsel klieren in je mond ( achterin je mond begin keel ) en in de tong deze stoffen ook worden opgenomen voor een beter effect.

  * als je paddo’s niet lekker vind wat ik zelf niet vind maar wel bij kan inkomen kan je ze laten drogen.. doe dit gewoon op wat vocht absorberende papier ( Keukenrol ). Zodra ze droog zijn kan je ze zo kouwen zonder te kitsen.

  voordeel: gedroogde paddo’s werken veel sterken. ( NEEM NIET MEER DAN 3.5g in )

  gedroogde paddo’s smaken naar mijn mening een beetje naar walnoten. dus een hele verbetering.

  Je zou er een heel klein beetje kaneel op kunnen gooien om een lekkere smaak te maken.

  Nadeel : er zit een heel klein beetje suiker in.. alleen niet genoeg de trip te stoppen.

  ——————-

  Nog wat weetjes

  ——————-

  * gebruik de paddo’s gewoon lekker thuis.. onder het genot van een leuke film of muziek.

  * doe paddo’s nooit alleen ( ook omdat je alleen niet een gezellige sfeer hebt dus een andere trip )

  * paddo’s zijn niet super gevaarlijk qua trip maar als je het gemakkelijker maakt met je gevoel heb er een nuchter persoon bij.

  * Heb je een bad trip.. Geen probleem.. ga snoep eten of open je suiker pot.. Door pure suiker is het eind al snel in zicht.
  zodra de padd’s werken en het gaat fout een paar soep lepels suiker en veel gezoet water ( cola ) kan je binnen 10 min uit het ergste gedeelte halen.

  ———————

  Een leuke variatie ervaring

  ———————

  Voor de mensen die echt eens een super trip willen hebben zou ik dit aanraden. ( ZORG WEL VOOR EEN NUCHTER PERSOON )

  – Maak je kamer Doodstil en donker.

  – Gebruik meditatie / zelf veruimende muziek

  – consumeer de paddo’s ( 5 a 10 min goed kouwen )

  – Ik weet het kan vies zijn maar door kouwen mietje.. Nog 5 min te gaan 🙂

  – na 15 min naar de muziek te hebben geluisterd zet je de muziek uit.

  – ga vervolgens op een lekker en fris opgemaakt bed liggen en plaats je op je rug.

  – gebruik oordopjes om ervoor te zorgen dat je geen geluid meer kan horen.

  – zet nu een gezichtslapje op om geen licht meer tot je ogen toe te laten.

  – Zodra de paddo’s gaan werken ga je denken.

  Maakt niet uit over wat.. maar je gaat diep proberen te denken.

  ** Effect is dat wanneer je het geluid en licht afsluit werken de paddo’s heel anders. je komt een een rustige staat waarbij je alleen nog je gevoel en reuk laat werken.

  als je goed bent in relaxed worden en diep in je eigen kan weten te zoeken ga je de trip van je leven meemaken.

  omdat je niks meer kan zien en horen zullen je hersens doordat ze onder invloed zijn zelf dingen gaan invullen. Je gaan bijvoorbeeld een trip in je eigen lichaam maken. Bij veel mensen is het zelf mogenlijk om je innerlijke muziek te horen.

  deze manier is een geweldige manier om je eigen lichaam eens op een andere wijzen te ondekken. voor de echte space kezen is dit echt een aanrader om te doen.

  /// Ik hoop dat ik jullie een beetje weg wijs heb kunnen maken met mijn verhaaltje \\\

  Geloof niet te veel wat mensen allemaal aanraden. er is een hoop bullshit in omloop.. laat je dus niet voor de gek houden.

  ik heb ervaring met het kweken en gebruiken van paddo’s en heb mijn innerlijke trip ook al een paar keer gemaakt.

  maar doe het vooral voorzichtig en dan wens ik jullie allen een fijne trip 🙂

 10. Jordy schreef:

  Ik wil dit is een keer proberen waar kan ik paddo’s vinden!?

  Bereikbaar via de mail: jordy_vwijk@live.nl

 11. sander keijzer schreef:

  hoi goededag. ik moet wel zeggen dat je het goed uitlegd allemaal en ook bewust bezorgd bent om de mensen (dat er altijd een nuchter iemand bij moet zijn)……..dank je voor je tips ; over de suiker en zout en tempratuur etc.

  leuk verhaal van je over een rustige trip op bed…..thx man…
  groetjes s.k.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *