Paddo’s en de wet

Na Het bezit van- en en de verkoop van verse paddo’s is per 1 december 2008 strafbaar gesteld in de wet. Toch is er een mogelijkheid voor de kleine thuisgebruiker: het kweken van je eigen paddo’s.

Politie ’s Hertogenbosch

Een brief van de politie in ’s Hertogenbosch onderstreept dit. Kennelijk heeft minister Ab klink toch een mogelijkheid open gehouden voor de kleine thuiskweker.

Brief van de politie 's Hertogenbosch over de kweek van Paddo's en Truffels

Na Het bezit van- en en de verkoop van verse paddo’s is per 1 december 2008 strafbaar gesteld in de wet. Toch is er een mogelijkheid voor de kleine thuisgebruiker: het kweken van je eigen paddo’s. Een brief van de politie in ’s Hertogenbosch onderstreept dit. Kennelijk heeft minister Ab klink toch een mogelijkheid open gehouden voor de kleine thuiskweker.


Psychotrope Stoffen Verdrag

Sinds 1971 zijn afspraken over de wettelijke status van entheogene middelen vastgelegd in het Psychotrope Stoffen Verdrag of PSV. Dit verdrag is door de Nederlandse regering mede ondertekend. In een toelichting op artikel 32 van dit verdrag wordt expliciet gesteld dat het bezit en het kweken van ondermeer Psilocybe-paddestoelen niet verboden hoeft te worden.
Ook als er in deze paddestoelen verboden stoffen worden aangetroffen. Het onderscheid tussen de zuivere stoffen en de levensvormen waar deze in voorkomen is noodzakelijk. Ware dit niet het geval, dan zou het bezit van hersenen strijdig zijn met de wet; deze maken het verboden entheogene middel dimethyltryptamine aan. Het krijgen van kinderen zou aldus gelijk staan aan het produceren van verboden drugs.

Nederlandse opiumwet

In de Nederlandse Opiumwet zijn, naast een almaar groeiende lijst chemische verbindingen, drie groene planten verboden: Cannabis, Erytroxylon en Papaver – respectievelijk de planten waaruit marihuana, coca en opium kan worden gewonnen. Volgens de Opiumwet kunnen entheogene schimmels, waaronder paddestoelen, niet worden verboden.

Eerdere zaken

Het heeft evenwel enkele jaren gekost voordat het Nederlandse justitie-apparaat ‘paddo’s’ legaal verklaarde. Na de introductie van ‘psilo’s’, zoals ze toen nog heetten, in 1977 volgen de eerste rechtszaken tegen paddenstoel gebruikers in 1981.
Op 13 januari van dat jaar werd in Vlissingen een 28-jarige man aangehouden met twee op een voetbalveld geplukte puntige kaalkopjes (Psilocybe semilanceata) op zak, die tezamen 0,35 gram wogen.

Tijdens het proces bleek dat het Gerechtelijk Laboratorium niet kon vertellen om hoeveel psilocybine – de verboden stof in kwestie – het hier ging. De hoeveelheid in beslaggenomen zwammetjes zou hooguit de helft van een duizendste gram van de verboden stof kunnen bevatten, te weinig om het precieze gewicht ervan te kunnen bepalen.

Advocaat J. van Wijst bepleitte vrijspraak: als de hoeveelheid drugs ongenoemd bleef, zou de strafmaat immers niet vastgesteld kunnen worden. Dit pleidooi had geen succes. Rechter mr. G. H. Nomes vond het gegeven dat er psilocybine in het spel was al genoeg. Hij veroordeelde de verdachte tot een boete van tweehonderd gulden.

Naast de kweek van paddo’s en truffels voorziet de wet ook geen verbod op de handel en het bezit van knollen of truffels.